ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 article
วันที่ 25/02/2013   19:22:24

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
03101 384/51 อาคารเอ็ม ลิ้งค์ บจก.เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอ์ปปอเรชั่น นายคมกฤษณ์ เลี้ยงถาวร
03102 464/51 ป้าย (T1 - 038) บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
03103 45/51 อาคารพร้อมสุข บจก.อรรถกวี นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
03104 816/51 ป้าย คอมพลีสโฟโต้ เลเซอร์ ดิจิตอล&สตูดิโอ นางสาวพิจิตรา หฤษฎี บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03105 818/51 ป้าย สปอร์ต ดิจิตอล โฟโต้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03106 820/51 ป้าย โรงเรียนกวดวิชา และภาษา เลิร์นิ่ง พลัลส บจก.สหวิริยา เรียลเอสเตล เซลส์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03107 819/51 ป้าย WWW.PLAYPARK บจก.สหวิริยา เรียลเอสเตล เซลส์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03108 823/51 ป้าย Boston พระราม 4 ซาวด์ นายวิโรจน์ วงศ์โอฬาร บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03109 812/51 ป้าย ลุมพินี คาร์เร้นท์ นายถนัด ตรัยเลิศวิเชียร บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03110 817/51 ป้าย บจก.โรงรับจำนำ น่ำเลี้ยง บจก.โรงรับจำนำ น่ำเลี้ยง บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03111 813/51 ป้าย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางสาวสุขุมาล คุ้มรุ่งโรจน์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03112 822/51 ป้าย วอเตอร์ฟอร์ด สุขุมวิท 50 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03113 824/51 ป้าย เมโทรแมชีนเนอรรี่ บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03114 402/51 รีเจ้นท์พัฒนาการอาคารชุด 2 นิติฯรีเจ้นท์พัฒนาการอาคารชุด 2 นายณัฐพงษ์ สุขฝ้าย
03115 354/51 ร้านwe za บจก.วีซ่า เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ นายชัยยุทธ์ เงินส่งเสริม
03116 448/51 ซี.เอ็น.เค แมนชั่น บจก.ซี.เอ็น.เค แมนชั่น นายธีระพงษ์ ควรคำนวน
03117 752/51 อาคารออคิด วิลล์ บจก.ออคิด วิลล์ บจก.ศุภสิน เอ็นจิเนียริ่ง
03118 108/51 นุสรา เพลส บจก.เอส พี เอ็น ที บจก.ศุภสิน เอ็นจิเนียริ่ง
03119 751/51 โรแยลอพาทเมนท์ บจก.โรแยลอพาทเมนท์ บจก.ศุภสิน เอ็นจิเนียริ่ง
03120 865/51 นิติฯเกษมสุวรรณเพลส 7 นิติฯเกษมสุวรรณเพลส 7 บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
03121 596/51 จอดรถยนต์ 11 ชั้น (รวมจิตเพียรธรรม) มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ นายจรูญนันท์ ตั้งตรัยรัตนกุล
03122 754/51 ศิวคอร์ท บจก.อัศวะเกียรติ์ บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
03123 190/51 ป้าย โครงบนดิน (CB-006)บริเวณใกล้แยกพัฒนาการ บจก.เจ.อาร์ ดีล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
03124 593/51 ร้อยปีบารมีบุญ (อาคารดี) มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ นายจรูญนันท์ ตั้งตรัยรัตนกุล
03125 608/51 The Blooms A บจก.บลูมส์ เรสซิเด้นซ์ นางเปรมจิต หอมจันทนากุล
03126 768/51 ป้าย Honda คุฯสุจินต์-คุณกัลยา เตโชติอัศนีย์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03127 26/51 อาคารอินซาฟทาวเวอร์ 1 บจก.อินซาฟ พรอพเพอรตี้ (นายวิสันต์ สิงห์สัจจเทศ) นายชัยณรงค์ บรรจงมณี
03128 599/51 สำนักงานสมาคม ฮงสุน สมาคม ฮงสุน (นายสุมิตร หล่อกิติยะกุล)นายกสมาคม นางสาวพรหมปพร นวลแสง
03129 597/51 ปรีดา ปราโมทย์ มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ นายจรูญนันท์ ตั้งตรัยรัตนกุล
03130 609/51 The Blooms B บจก.เซ็นต์ปอล นางเปรมจิต หอมจันทนากุล
03131 598/51 สยามเพ้นท์เฮ้าส์ 2 คอนโดมิเนียม (สาทร) นิติฯสยามเพ้นท์เฮ้าส์ 2 คอนโดมิเนียม (สาทร) นายสุนทร เสียงแจ้ว
03132 13/51 ลาเมซอง ร่วมฤดี ลาเมซอง ร่วมฤดี เรือเอกปานดาบ เมฆสวัสดิ์
03133 592/51 อาคารศูนย์สรรพสินค้าแม็คโคร สาขาสาทร บจก.สยามแม็กโคร บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
03134 761/51 the oasis บจก.พิมลทรัพย์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03135 371/51 โรงพยาบาลมเหสักข์ โรงพยาบาลมเหสักข์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
03136 104/51 ยงสุ (yongsu) บจก.ยงสุ นายณัฐพงษ์ สุขฝ้าย
03137 414/51 อาคารเยลโล่ ริบบอนฮิลล์ นายสมบูรณ์ บุญศิริ นายณรงค์ พุทธแสน
03138 103/51 พีพรรณ แมนชั่น นางไพพรรณ พรประภา นายเอกพงษ์ รัตนนิรันดร์
03139 583/51 บจก.รุจิชัยวัฒนา (โรงแรมพีบี) บจก.รุจิชัยวัฒนา (โรงแรมพีบี) นายพีระพล นันทวงษ์
03140 757/51 ป้าย central air acma jvc nec คุณชาญ ศศิพงษ์ไพโรจน์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03141 766/51 ป้าย บ้านอรุณพัฒน์ บจก.BNO Group บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03142 195/51 ป้าย (โครงสุวรรณภูมิ (มอเตอร์เวย์ 100ม.) (JB - 014) บจก.เจ อาร์ ดีล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
03143 313/51 บจก.บุญทองกิจ เซรามิค บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม นายนิสิต วนิชรานันท์
03144 94/51 โรงภาพยนตร์สยาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ
03145 403/51 ฟอร์จูน ยูนิแมนชั่น บจก.เอ็ม.เอ ดีเวลลอปเม้นท์ นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
03146 27/51 อาคารจัสปาลเรสซิเด็นซ์ 1 บจก.เจ.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ นายชัยณรงค์ บรรจงมณี
03147 91/51 บจก.ซัมมิท โอโตชีท อินดัสตรี (สาธุประดิษฐ์) บจก.ซัมมิท โอโตชีท อินดัสตรี  นายพิทักษ์ โชคสมัย
03148 404/51 ฟอร์จูน แมนชั่น 1 บจก.เอ็ม.เอ ดีเวลลอปเม้นท์ นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
03149 139/51 โรงงานบมจ.บางกอกรันเบอร์ บมจ.บางกอกรันเบอร์ บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
03150 14/51 ฮั่งเซ่งเฮง 2 บจก.ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง (กทม.) บจก.ยูที อินสเปคเตอร์
03151 303/51 คอร์ท 103 บจก.โชติทวี 103 นายพิชิต เจริญกาศ
03152 145/51 โรงพยาบาลสุขุมวิท บจก.โรงพยาบาลสุขุมวิท บจก.ดีส์ อินสเป็กเตอร์
03153 52/51 ป้ายโฆษณาบนพื้นดิน ป้าย Bann Talay (พัทยา) บจก.กาเน็ต - ไทย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
03154 92/51 ป้าย บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
03155 306/51 ป้าย (นศรินทร์ค้าวสดุ) บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม นายนิสิต วนิชรานันท์
03156 19/51 อาคารคลังสินค้าสินธนโชติ บจก.สินธนโชติ นายพิชิต เจริญกาศ
03157 4880/51 โรงแรมไวท์ออดิท นายประเสริฐ์ จันทร์ศรีเชวลา นายสมศักดิ์ มนัสทรง
03158 367/51 สวัสดีกรุงเทพ (อาคารD) นิติฯสวัสดีกรุงเทพ นายณัฐพงษ์ สุขฝ้าย
03159 107/51 นิติฯบ้านสวนเพชร พร้อมพงศ์ คอนโดมิเนียม นิติฯบ้านสวนเพชร พร้อมพงศ์ คอนโดมิเนียม นายชาญวุฒิ บุญปาน
03160 582/51 บจก.เร็กซ์โฮเต็ล บจก.เร็กซ์โฮเต็ล ว่าที่ร้อยตรี พีระพล นันทวงษ์
03161 106/51 ไดมอนด์ ทาวเวอร์ นิติฯไดมอนด์ ทาวเวอร์ หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
03162 478/51 แพรวไพบูลย์ นายมณเฑียร แพนวไพบูลย์ นายนพ โรจนวานิช
03163 486/51 ป้าย บจก.ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
03164 447/51 โอเดียน พลาซ่า บจก.ธรรมบุรี นายพรัตน์ เนียมนรา
03165 216/51 เดอะรอยัล ศาลาแดง บจก.ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
03166 234/51 ป้าย นายอดิศร อรรครัตนกุล บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
03167 566/51 ป้าย บจก.เจ.อาร์.ดีล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
03168 466/51 ป้าย หจก.เอวาน่า เรศซิเด้นท์ นางสาวเสาวนิจ คงเสรี
03169 242/51 อาคารจัสมิน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายปิยะพงศ์ ทองสุขุม
03170 756/51 ป้าย บจก.สีกัปตัน นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
03171 509/51 ป้าย บจก.เชฟรอน (ไทย) บจก.บิลดิ้ง ออดิท
03172 741/51 ป้าย บจก.สีกัปตัน นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
03173 286/51 ป้าย นายวิรัช สัจจทิพวรรณ นายสงกรานต์ เม่นทอง
03174 551/51 ป้าย บจก.เชฟรอน (ไทย) บจก.บิลดิ้ง ออดิท
03175 93/51 ป้าย บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
03176 400/51 ป้าย นายสมโชค ธนูธรรมาคุณ นายบุญทวี แสงอารยะกุล
03177 401/51 ป้าย นายทวีเกียรติ ปิติจอมวงศ์ นายบุญทวี แสงอารยะกุล
03178 415/51 ป้าย บจก.ธนพลสตีล นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
03179 198/51 ป้าย บจก.เจ อาร์ ดีล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
03180 148/51 ป้าย บมจ.ภายใต้เชื้อเพลิง นายศุภวุฒิ ดวนด่วน
03181 377/51 ป้าย (บจก.ธนายางพาณิชย์) นางสาวสุรีรัตน์ ชุณหชวาลวงษ์ นายอิทธิกร บุญเฉลียว
03182 691/51 นานาใต้ แมนชั่น บจก.ภูมิพัฒน์ แมนชั่น นายประสาร บุญเจริญ
03183 370/51 DERA MANSION บจก.เดร่า แมนชั่น นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค
03184 197/51 ป้าย (บริเวณเขตลาดกระบัง รหัสโครง CB - 029) บจก.เจ อาร์ ดีล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
03185 682/51 ป้าย (อาคารสีลมเซ็นเตอร์) JCDecaux (Thailand) Co.,Ltd นายณัฐกฤต ถนอมสัตย์
03186 217/51 คลังสินค้าขาเข้า (บจก.เอ็นเอช พรอสเพอริตี้) บจก.เอ็นเอช พรอสเพอริตี้ นายพิชิต เจริญกาศ
03187 642/51 นิติฯบ้านภูมิสิทธิ์ นิติฯบ้านภูมิสิทธิ์ นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
03188 482/51 เศรษฐีวรรณาเพลส นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ นายลิขสิทธิ์ กิตติศาสตรา
03189 683/51 ป้าย นายวีรพล สถิตกิจพิเชษฐ์ นายไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์
03190 196/51 ป้าย (โครงบนอาคาร โครงด่วนสีลม JB - 005) บจก.เจ อาร์ ดีล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
03191 183/51 ป้าย บจก.เจ อาร์ ดีล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
03192 189/51 ป้าย บจก.เจ อาร์ ดีล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
03193 194/51 ป้าย บจก.เจ อาร์ ดีล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
03194 224/51 ป้ายมายโฮมทาวน์ เทพารักษ์ บจก.แมจิก แล้มป์ นายอิทธิกร บุญเฉลียว
03195 358/51 อาคารลิเบอร์ตี้ พาร์ค คอนโดมิเนียม นิติฯลิเบอร์ตี้พาร์ค นายอภิสิทธิ์ เพชรบุตร
03196 101/51 พร้อมพงษ์ แมนชั่น บจก.สินพัฒนสกุล เอ็นเตอร์ไพนส์เซส นายณัฐพงษ์ สุขฝ้าย
03197 581/51 ป้ายมายโฮมทาวน์ เทพารักษ์ บจก.เอสเตท เพอร์เฟ็กท์ นายบุญทวี แสงอารยะกุล
03198 102/51 อาคารชุดไทปิงทาวเวอร์ส นิติฯไทปิงทาวเวอร์ส นายเกษา ขันธไพรศรี
03199 277/51 อินชาร์ฟ คอร์ท นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สัจจเทศ บจก.โทเทิล บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
03200 878/51 อาคารกัลลิเวอร์ ทาเวิร์น กรุงเทพ บจก.กัลลิเวอร์ ทาเวิร์น สุขุมวิท บจก.นอร์ดเคปป์ เอ็นจิเนียริ่ง

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th