ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 article
วันที่ 25/02/2013   19:40:28

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
02701 1924/52 ป้าย บจก.ฟูลไทม์ มีเดีย นายเอกชัย สกุลทองทวี
02702 2406/52 ป้าย สราญสิริ บจก.อควา คอร์เปอเรชั่น นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02703 1847/52 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
02704 652/51 ป้าย บจก.วิริยะประกันภัย บจก.วิริยะประกันภัย นายรัตนะ เม่นหวา
02705 186/51 ป้าย โครงวิภาวดี ตรอ. (JB-009) บจก.เจ.อาร์ ดีล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02706 1671/51 ป้าย เมอรายา พาร์ค บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
02707 200/51 ป้าย โครงบนอาคาร โครงลาดพร้าว 101(JB-010) บจก.เจ.อาร์ ดีล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02708 307/51 ป้าย กระเบื้องดูราเกรส บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม นายนิสิต วนิชรานันท์
02709 3451/51 ป้าย EMMANUELE บจก.แอมมานูเอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ นายชาญณรงค์ ฟูสกุล
02710 139/51 ป้าย (?) นายฉลอง ยมเสน นายไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์
02711 188/51 ป้าย ทรงพระเจริญ นางสาวสุวิไล กิตติสุวรรณ์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02712 826/51 ป้าย CONDOMINIUM EIGHT THONGLOR บจก.ไลพ์มีเดีย บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02713 208/51 ป้าย ลา เดฟองซ์ บจก.มายสวีท นายชาญณรงค์ ฟูสกุล
02714 397/51 ป้าย โฆษณาหมู่บ้าน กรองทองวิลล่าปาร์ค บจก.เอส เอ ที บิลบอร์ด (1994) นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02715 637/51 ป้าย T1-102 บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายเอกชัย สกุลทองทวี
02716 2563/51 ป้าย T1-050 บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายเอกชัย สกุลทองทวี
02717 121/51 ป้าย SUSCO บมจ.สยามสหบริการ นายพัฒนะ จงถาวรสถิตย์
02718 395/51 ป้าย (?) บจก.โอเว่นโพรดักชั่น (1999) บจก.สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์
02719 1851/52 ป้ายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาเชิดวุฒากาศ(ดอนเมือง) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
02720 2098/52 ประชาราษฎร์แกรนด์คอนโดทาวน์ นิติฯประชาราษฎร์แกรนด์คอนโดทาวน์ นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ
02721 944/52 อาคารเพชรคณา แมนชั่น บจก.เพชรคณา นายวสุพนขิ์ จิระชัยประสิทธิ
02722 2394/52 ธนชาต(วงศ์สว่าง) ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) หจก.พิพัฒน์ชัยบริการ
02723 1540/52 บจก.กาญจนาอพาร์ทเมนท์ นิติฯประชาราษฎร์แกรนด์คอนโดทาวน์ นายชวลิต ทองนาค
02724 896/52 อาคารสถานีบริการบางกอกโคซี่ บจก.สุขสัมพันธ์ หจก.จาเบส อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
02725 2783/52 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด (นายนพดล ตัณศลารักษ์,นางธมนวรรณ นรินทวานิช) นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
02726 2775/52 ป้าย(?) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
02727 1999/52 ป้าย(?) บจก.ไทยพีค่อนอินเตอร์เทรด นายไตรลักษณ์ ศรีจำนงค์
02728 2787/52 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด (นายนพดล ตัณศลารักษ์,นางธมนวรรณ นรินทวานิช) นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
02729 1476/52 ป้าย T1-014 บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายเอกชัย สกุลทองทวี
02730 1459/52 ป้าย(?) นายเภา โนเรืองรัมย์ นายพัฒนา ภู่สวาท
02731 1691/52 อาคารเก็บเอกสารในเครือธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (นายธรรมนูญ เลากัยกุล) บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
02732 3953/52 โรงแรมกรุงไทย บจก.โรงแรมกรุงไทย นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
02733 3019/52 บจก.มายพาราไดซ์ บจก.มายพาราไดซ์ นายชาญณรงค์ ฟูสกุล
02734 1767/52 ป้าย(?) บจก.แอมเบอร์ แอด แอนอินทีเรีย นายครรชิต ทองแท่ง
02735 865/52 ซัคเซส ทาวเวอร์ บจก.ซัคเซส ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.นนกรุ๊ป
02736 1220/52 สินธนา แมนชั่น นิติฯสินธนา แมนชั่น หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
02737 2399/52 ป้าย(?) บมจ.อควาคอร์เปอเรชั่น นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02738 912/52 ป้ายโครงป้ายอาคาร บจก.กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02739 1475/52 ป้ายแสนสิริ บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายเอกชัย สกุลทองทวี
02740 1852/52 ป้ายธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
02741 1466/52 โรงแรมโรยัล อาคาร 1 ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
02742 2392/50 โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารF บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ บจก.ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้
02743 2391/50 โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารW บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ บจก.ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้
02744 2390/50 โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารD บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ บจก.ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้
02745 2389/50 โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารN บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ บจก.ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้
02746 2388/50 โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารH บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ บจก.ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้
02747 2387/50 โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารC บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ บจก.ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้
02748 2783/50 ป้ายลงประชามติ บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
02749 2767/50 ป้ายเลือกตั้ง ปี2550 บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
02750 1315/50 ป้าย(?) บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02751 1311/50 ป้าย(?) บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02752 1307/50 ป้าย(?) บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02753 1310/50 ป้าย(?) บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02754 1209/50 ป้ายโครงเหล็ก คุณสมศักดิ์ รัศมีนิภาพร นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
02755 863/50 ป้ายโครงเหล็ก คุณวัชระ ตีระวรมงคล นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
02756 1650/50 ป้ายโฆษณากระจกอลูมิเนียม บจก.ห้างกระจกตั้งน้ำ บจก.โทเทิล บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02757 2811/50 ป้าย AOB_NO.62 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02758 2098/50 ป้าย(?) คุณยุพิน หวังวิทยากุล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02759 2570/50 ป้าย AOB_NO.06 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02760 2517/50 ป้าย 12AD_NO.92 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02761 2573/50 ป้าย AOB_NO.24 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02762 2525/50 ป้าย AOB_NO.16 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02763 2516/50 ป้าย 12AD_NO.96 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02764 2757/50 ป้าย(?) บมจ.มาสเตอร์แอด นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
02765 2542/50 ป้าย AOB_NO.48 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02766 1317/50 ป้ายโฆษณา บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02767 2588/50 ป้าย AOB_NO.38 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02768 2492/50 ป้าย AOB_NO.37 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02769 1308/50 ป้ายโฆษณา บจก.คอนเฟิร์ม นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02770 1442/50 ป้ายธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแยกศรีวรา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
02771 2548/50 ป้าย AOB_NO.25 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02772 1809/50 ป้ายสัญลักษณ์ฮูเวอร์(HOOVER) บจก.ลีฟวิ่งสไตล์ บจก.ชัยรัตน์ แอนด์ ซัน เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส
02773 1988/50 ป้ายโฆษณา บจก.เครื่องดื่มกระทิงแดง นายสุธี เจริญสุข
02774 2775/50 ป้ายMattsumo Dutty บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
02775 2747/50 ป้ายโซนี่ บมจ.มาสเตอร์แอด นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
02776 635/50 ป้ายYakult (ยาคูลท์) บจก.ยาคูลท์(ประเทศไทย) นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
02777 1313/50 ป้ายโฆษณา บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02778 470/50 ป้ายบางจาก บมจ.บางจากปิโตรเลี่ยม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
02779 1411/50 ป้ายบจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.ธนพรรณบริการ นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
02780 2488/50 ป้ายพลัส สุดยอดแห่งอุปกรณ์การประชุม บจก.พลัส บีบีจีคอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) นายบุญผ่อง ภู่วิจิตรสุทิน
02781 1401/50 ป้ายบจก.เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.ดวงเจริญ แคปปิตอล นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
02782 1208/50 ป้ายโครงเหล็ก คุณสมศักดิ์ รัศมีนิภาพร นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
02783 2273/50 ป้ายมณเทียรทิพย์คอนโดทาวน์ บจก.มหาวิศร์ นางสาวศศิพรรณ สุริยาวงษ์
02784 2005/50 ป้าย(?) บจก.สินธานีโฮลดิ้ง นายวรชัย สำราญทิวาวัลย์
02785 2495/50 ป้ายอาคารประทับใจแมนชั่น บจก.ส.ธนามีเดีย หจก.เอพีพี บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02786 2534/50 ป้าย 12AD NO.37 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02787 2154/50 ป้ายบจก.แลนดี้โฮม(ประเทศไทย) บจก.แลนดี้โฮม(ประเทศไทย) นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
02788 861/50 ป้ายโครงเหล็ก คุณสมศักดิ์ รัศมีนิภาพร นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
02789 2496/50 ป้ายBILLBOARD:ถนนวิภาวดีรังสิต(ร้านอาหารเพลินขาออก) บจก.วี แอด หจก.เอพีพี บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02790 2499/50 ป้ายBILLBOARD:เสาเดี่ยวข้างตึกการบินกรุงเทพฯ) นายเกษมศักดิ์ เผ่าเวียงคำ หจก.เอพีพี บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02791 1312/50 ป้ายโฆษณา(T1-089) บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02792 2768/50 ป้ายบจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
02793 2595/50 ป้ายศูนย์การค้าเสนาเซ็นเตอร์ บจก.สกายแลนด์ นายนิรันดร์ จิตประกอบ
02794 2581/50 ป้ายAOB NO.107 บจก.แอด ออน บอร์ด นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
02795 2800/50 ป้ายบ้านกลางเมือง/กกต บจก.แมด มาเนีย หจก.เอพีพี บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02796 109/50 ป้ายรัชโยธิน บจก.ทรูสตรอง นายธีระวัฒน์ ติวานนท์
02797 2793/50 ป้ายเอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
02798 2099/50 ป้ายบริเวณแยกเกษตรศาสตร์ คุณยุพิน หวังวิทยากุล นายอิทธิกร บุญเฉลียว
02799 2493/50 ป้ายบจก.ส.ธนามีเดีย นายธนเทพ สุภัคพาณิชย์วิทย์ หจก.เอพีพี บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02800 2/50 ป้ายบจก.ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป บจก.ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th