ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 article
วันที่ 25/02/2013   19:45:54

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
02201 1733/50 อาคารออร์คิด ทาวเวอร์ บจก.ปันจาบดีเวลลอปเม้นท์ นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ
02202 1970/50 ปาณศา แมนชั่น นายกิตติ บุญชัยวัฒนา นายอภิรักษ์ บุญปก
02203 121/50 ป้าย เอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
02204 1030/50 แบง เทรดดิ้ง กรุ๊ป บจก.อินเตอร์ เมดิคอล นายพงศ์กฤษฏ์ คำราชา
02205 134/50 ป้าย เอสโซ่ บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
02206 2105/50 อาคารชุดรอยัล คาสเทิล นิติฯรอยัล คาสเทิล นางสาวศศิพรรณ สุริยาวงษ์
02207 1619/50 แอมบาสเดอร์ คอร์ท บจก.อนันต์และครอบคร้ว บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
02208 1260/50 โชว์รูมและศูนย์บริการบางจาก บจก.สยามกลการ บจก.แอดวานซ์ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
02209 895/50 YKI (อาคารผลิตตัวถังรถยนต์) บจก.ยนตรกิจอุตสาหกรรม นายรัตนะ เม่นหวา
02210 893/50 โรงงาน บจก.ไทยประดิษฐ์อุตสาหกรรม บจก.ไทยประดิษฐ์อุตสาหกรรม นายรัตนะ เม่นหวา
02211 1481/50 เคน อพาร์ทเมนท์ บจก.ริชอินน์ บางกอก หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
02212 1120/50 นิรันดร์เรสซิเด้นท์ บจก.นิรันดร์เฮ้าส์ซิ่ง นายเจษฎา ยอดมงคล
02213 1119/50 นิรันดร์เรสซิเด้นท์ บจก.นิรันดร์เฮ้าส์ซิ่ง นายเจษฎา ยอดมงคล
02214 561/50 พรีเมียร์ เพลซ บจก.ลิควิดเดชั่น 1 บจก.เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส
02215 559/50 ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ บจก.เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจเมนท์ บจก.เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส
02216 40/50 โรงแรม แรมแบรนดท์ นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ นายสมศักดิ์ มนัสทรง
02217 1152/50 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) บจก.ทีมบิวดิ้งอินสเปกชั่น
02218 2566/50 บมจ.ศิครินทร์ บมจ.ศิครินทร์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
02219 2269/50 บจก.เวิลด์แก๊ส บจก.เวิลด์แก๊ส บจก.กรุงเทพบิวดิ้งอินสเปคเตอร์
02220 1490/50 สุพัตรา คอนโดเทล นิติฯสุพัตรา คอนโดเทล นายธีระพงษ์ ควรคำนวน
02221 960/50 อาคารรุ่งแสง บจก.ธนภิญโญ นายฉัตรชัย ใจแจ้ง
02222 2042/50 อาคารไพโรจน์กิจจา บจก.ไพโรจน์กิจจา นายณัทภัค ผิวสว่าง
02223 490/50 สิรินาถ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย บจก.วี.ดับบลิว กรุ๊ป
02224 2583/50 ป้าย (?) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02225 1515/50 FLORA HOUSE นิติฯฟลอร่า เฮ้าส์ นางสาวพัชรี แก้วไทรเกิด
02226 2718/50 ป้าย (?) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
02227.1 2818/50 อาคาร 8 ชั้น นายสิทธิชัย เจริญขจรกุล นายดุษิต ปานเจริญ
02227.2 2818/50 ป้าย (?) นายสิทธิชัย เจริญขจรกุล นายดุษิต ปานเจริญ
02228 2520/50 ป้าย (?) บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02229 1134/50 บ้านจันทร์ คอนโดมิเนียม นิติฯบ้านจันทร์ คอนโดมิเนียม บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02230 2429/50 ป้าย (?) นางชวนทิพย์ เดชากร นายชาญชัย ศรีบุญเรือง
02231 2415/50 โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ นายเผ่าพงษ์สันต์ แสงหิรัญ นายวิวัฒน์ เมฆรังสิมันต์
02232 525/50 ป้าย (?) บมจ.ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
02233 975/50 บจก.อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น บจก.อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น นายธวัชชัย ไตรสารศรี
02234 2020/50 ป้าย (?) นายสมบูรณ์ รุ่งศิริรัตนชัย นายบัณดิษฐ กลั่นทัต
02235 2538/50 คอนโดรวมสุข นิติฯรวมสุข บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
02236 32/50 เดอะวอเตอร์ฟอร์ด เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ บจก.วี.พี.แอสเซ็ทส์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02237 940/50 บจก.ซี.บี.เอส.แอนด์ เอ็ม บจก.ซี.บี.เอส.แอนด์ เอ็ม บจก.โทเทิล บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02238 18/50 สัณหรัฐ บจก.เอกทวีสิน ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02239 30/50 เดอะวอเตอร์ฟอร์ด  นิติฯเดอะวอเตอร์ฟอร์ด  บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02240 14/50 สินนที บจก.สินนที นายขันติศักดิ์ ผลทอง
02241 31/50 เดอะวอเตอร์ฟอร์ด ไดมอนด์ สุขุมวิท 30/1 บจก.วอเตอร์ฟอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02242 26/50 นายเลิศ บจก.นายเลิศ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02243.1 1615/50 สาธรนครทาวเวอร์ นิติฯสาธรนครทาวเวอร์ บจก.วอรันเทค
02243.2 1615/50   บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ นครธน บจก.วอรันเทค
02244 1508/50 ลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ 2 นิติฯลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ 2 บจก.มามีมา
02245 2432/50 เออร์บานา สาทร บจก.เออร์บานา เอสเตท นายก้องกาญจน ฉันทปรีดา
02246 2711/50 แนเชอรัล วิลล์ เรสซิเด้นท์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี อพาร์ทเม้นท์หนึ่ง บจก.อินคอนส์เนียร์
02247 1380/50 ป้าย ยงฟ้าไทย  บจก.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
02248 21/50 ไอด้า เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บจก.ไอด้า เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บจก.โทเทิล บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
02249 2688/50 ป้าย T1 - 075  บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
02250 2685/50 ป้าย TJ1 - 001  บจก.ที.พี.เอส.มีเดีย บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
02251 1340/50 ป้าย ยงฟ้าไทย  บจก.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
02252 2554/50 ปทุมวันเพลส นิติฯปทุมวันเพลส บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
02253 1330/50 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ บมจ.โรงแรมราชดำริ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
02254 2559/50 12 AD NO.03 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02255 909/50 ไทยยานยนต์ (ตึกหน้า) บจก.ลีนุตพงษ์ นายบรรพรต ตรุษะ
02256 2579/50 12 AD NO.90 บจก.แอด ออน บอร์ด นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ
02257 122/50 ป้าย (เอสโซ่) บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
02258 455/50 ป้าย (บางจาก) บมจ.บางจากปิโตรเลียม บจก.กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น
02259 552/50 เอ.พี.นครินทร์ บจก.เอ.พี.นครินทร์ นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค
02260 2078/50 รุ่งทิพย์คอนโด นิติฯรุ่งทิพย์คอนโด นายรัฐไกร เลิศศรีปรียา
02261 1464/50 สาธรแฮปปี้แลนด์ นิติฯสาธร แฮปปี้แลนด์ ทาวเวอร์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
02262 222/50 บ้านคูน บจก.ศุภอรุณ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
02263 2054/50 ไชน่าทาวเวอร์ (CHAINA TOWWER) บจก.ช.วิวัฒน์บ้านและที่ดิน นายวุฒิศักดิ์ หวังดี
02264 2410/50 ป้าย (?) บจก.ไลยสุวรรณ บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
02265 1448/50 เค ซี คอร์ต อพาร์ตเมนต์ บจก.เอ.อี.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ นายเกษมสันต์ ศิริพานทอง
02266 1040/50 บจก.วอร์คเกอร์ ฟุตแวร์ บจก.วอร์คเกอร์ ฟุตแวร์ บจก.นนกรุ๊ป
02267 2316/50 ไชยยศแมนชั่น ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเอ็ม.อาร์.อามารนาท นายธีรยุทธ จันใด
02268 1897/50 GS Housing นายธารา จันทรโคสิกา นายชัยยุทธ์ เงินส่งเสริม
02269 334/50 แกรนด์ เพรสซิเดนท์ ทาวเวอร์ 3 กองทุนรวมไทยมิลเลนเนียม บจก.เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส
02270 2243/50 อาคารพางามนิจ น.ส.พิมพา วงศ์งามนิจ นายประสาร เอื้อสัมฤทธิ์ผล
02271 1898/50 บ้านสวัสดี 225 นางอุษา พิพิธโภคา นายชัยยุทธ์ เงินส่งเสริม
02272 1871/50 บจก.พี.ดับบลิว.ที.แมนชั่น นายยืนยง รินธนาเลิศ นายสิษฐิสิษฐิ์ วิจักษณาพงษ์
02273 1382/50 ป้าย (?) บจก.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
02274 1184/50 ท๊อปวิว ทาวเวอร์ บจก.ไขทัศน์ ดีเวลลอปเม้นท์ นายขจร ตันตยาภิรมย์
02275 1383/50 ป้าย (?) บจก.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
02276 104/50 ป้าย (?) บจก.ทรูสตรอง นายธีระวัฒน์ ติวานนท์
02277 1244/50 อาคารบางกอก บิสิเนส เซ็นเตอร์ บจก.พี เอส รีสอร์ท นายโสภณ ชำนาญกานต์
02278 2200/50 โมเดอร์น ทาวน์ นิติฯโมเดอร์นทาวน์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
02279 1885/50 ริชมอนด์พาเลส นิติฯริชมอนด์พาเลส บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
02280 9/50 C.D.G House บ.C.D.G House นายดุษิต ปานเจริญ
02281 1690/50 อาคารกำธร บจก.กำธรโฮลดิ้ง นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
02282 105/51 ป้าย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยทองหล่อ) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
02283 653/51 เซ็นจูรี่ไฮทส์ - 1 นิติฯเซ็นจูรี่ไฮทส์ - 1 นายชาญณรงค์ ฟูสกุล
02284 668/51 ป้าย (?) บจก.โตโยต้ากาญจนเทพ (สำนักงานใหญ่) นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
02285 165/51 โรงแรมแลนด์ มาร์ค บจก.สยามสินทรัพย์พัฒนา นางสาวสุจิตรา ณีรัตนพันธุ์
02286 821/51 ลุมพินี กระจกยนต์ นายสมยศ จันทรเสรีกุล บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02287 814/51 ป้าย (?) นางวรรณิดา หฤทัยธนาสันติ์ และ นายจิรศักดิ์ ทรัพย์มณี บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02288 28/51 จัสปาลเรสซิเด็นซ์ 2 บจก.เจ.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ นายชัยณรงค์ บรรจงมณี
02289 290/51 S.R.Place นายประเทศ หลินอำนวยชัย บจก.ผู้ตรวจสอบอาคารนนทบุรี
02290 815/51 ป้าย (แว่นท็อปเจริญ) นายพรศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์ บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02291 79/51 คอสโม วิลล่า บจก.คอสโม วิลล่า นายศุภลักษณ์ เจริญพร
02292 232/51 ป้าย (?) บจก.ส.ธนามีเดีย บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
02293 48/51 ป้าย (?) บจก.อาร์ บี เอ็น ไซน์ บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
02294 294/51 บ้านสุขุมวิท 77 (เพชร) นิติฯบ้านสุขุมวิท 77 (เพชร) นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
02295 295/51 บ้านสุขุมวิท 77 (ไพฑูรย์-ทับทิม) นิติฯบ้านสุขุมวิท 77 (ไพฑูรย์-ทับทิม) นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
02296 17/51 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ บมจ.แมนดารินโฮเต็ล หจก.จาเบส อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
02297 308/51 ป้าย (?) บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม นายนิสิต วนิชรานันท์
02298 312/51 ป้าย (?) บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม นายนิสิต วนิชรานันท์
02299 739/51 ป้าย (?) บจก.สีกัปตัน นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
02300 595/51 สิริกศลา มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ นายจรูญนันท์ ตั้งตรัยรัตนกุล

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th