ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 article
วันที่ 25/02/2013   19:48:55

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
01901 จ/0560 โรงงาน บริษัท แมชีนเนอรี่ บจก.แมชีนเนอรี่เอ็มโปเรียม(1995) หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
01902 จ/0561 ร่วมฤดี เพนท์ เฮ้าส์ นิติฯร่วมฤดี เพนท์ เฮ้าส์ หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
01903 จ/0562 ป้าย (BUMRUNGRAD INTERNATIONAL)   บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01904 จ/0563 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ บจก.อเล็กซานเดอร์ โฮเต็ล บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01905 จ/0564 ญาดา เรสซิเดนเชียล คอนโดมิเนียม นิติฯญาดา เรสซิเดนเชียล คอนโดมิเนียม บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01906 จ/0565 เจมส์ ทาวเวอร์ นิติฯเจมส์ ทาวเวอร์ หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
01907 จ/0566 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(อาคาร บีเอ็มซี) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(อาคาร บีเอ็มซี) บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01908 จ/0567 รัชดาลอดจ์ อพาร์ทเม้นท์ บจก.รัชดาลอดจ์  บจก.เมกกาไลน์
01909 จ/0568 บ้านทิมเจริญ นายไกรสร ทิมเจริญ นายธนปพน ชัยวาณิชยา
01910 จ/0569 ที.ค.แมนชั่น นายไพโรจน์ พิบูลธนเกียรติ นายสาโรช สอนน้อย
01911 จ/0570 เกียรติบัวทอง อพาร์ตเม้นต์ นางสาวณะภร พันธ์ธนาพร หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
01912 จ/0571 วอลส์สตรีททาวเวอร์ นิติฯวอลส์สตรีททาวเวอร์ ออฟฟิตคอนโดมิเนียม บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
01913 จ/0572 สุขุมวิทแมนชั่น บจก.อุดมผลพานิช หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
01914 จ/0573 HIGH WAY SIGN บางจาก บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01915 จ/0574 HIGH WAY SIGN บางจาก บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01916 จ/0575 เดอะพีคส์ สุขุมวิท 15 นิติฯ เดอะพีคส์ สุขุมวิท 15 บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
01917 จ/0576 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01918 จ/0577 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01919 จ/0578 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01920 จ/0579 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01921 จ/0580 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01922 จ/0581 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01923 จ/0582 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01924 จ/0583 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01925 จ/0584 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01926 จ/0585 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01927 จ/0586 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01928 จ/0587 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01929 จ/0588 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01930 จ/0589 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01931 จ/0590 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01932 จ/0591 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01933 จ/0592 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01934 จ/0593 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01935 จ/0594 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01936 จ/0595 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01937 จ/0596 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01938 จ/0597 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01939 จ/0598 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01940 จ/0599 ป้าย (HIGH WAY SIGN บางจาก) บมจ.บางจากปิโตเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01941 จ/0600 ชานเมืองแมนชั่น บจก.สินทรัพย์ชานเมือง  บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01942 จ/0601 แสงแมนชั่น บจก.แสงแมนชั่น หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
01943 จ/0602 มาร์ชทียนเซี้ยง นิติฯ มาร์ชทียนเซี้ยง นางเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01944 จ/0603 ร่วมฤดีเพลส บจก.ร่วมฤดี นางเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01945 จ/0604 กุหลาบ อพาร์ทเม้นท์ บจก.อารัมภ์ หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
01946 จ/0605 ไอคอน 1 คอนโดมิเนียม นิติฯไอคอน 1 คอนโดมิเนียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01947 จ/0606 ไดมอนด์ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม นิติฯไดมอนด์ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01948 จ/0607 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 บจก.เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
01949 จ/0608 CLICK DENIM BUILDING บจก.คลิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
01950 จ/0609 แอล ที คอร์ด บจก.แอล.ที.คอร์ด นายวรัชญ์ วรวิทยาการ
01951 จ/0610 ปิยทิพย์เพลส บจก.ที กรุงเทพฯ บจก.ยูนิเวสท์ คอนซัลแตนท์
01952 จ/0611 CITY VIEW APARTMENT หจก.สุนทรยุพิน พร๊อพเพอร์ตี้ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01953 จ/0612 ฟอร์ยู อพาร์ทเม้นท์ นางนพนวล ศรีสุวรรณ (ผู้เช่า) นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01954 จ/0613 เดอะ ซิกเนเจอร์ เรสซิเด้นซ์ นิติฯเดอะ ซิกเนเจอร์ เรสซิเด้นซ์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
01955 จ/0614 พีพี อพาร์ทเม้นท์ หจก.บ้านสีหรัตน์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
01956 จ/0615 พี.วี.อพาร์ทเม้นท์ 1 บจก.พี.วี อพาร์ทเม้นท์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
01957 จ/0616 พี.วี.อพาร์ทเม้นท์ 2 หจก.เชฐพัฒนา บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
01958 จ/0617 ป้าย (?) นายวิเชียร  ตอศิริกุล นายไตรรัตน์ ศรีจำนงค์
01959 จ/0618 ชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1 นิติ ฯชาญอิสสระ ทาวเวอร์ หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
01960 จ/0619 ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ บมจ.ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
01961 จ/0620 วี พี พี แมนชั่น หจก.วี พี พี แมนชั่น นายพิเชษฐ์ รัฐสถาพรชัย
01962 จ/0621 เสริมศิลป์อพาร์ตเม้นท์ บจก.เสริมศิลป์อพาร์ตเม้นท์ นายพิเชษฐ์ รัฐสถาพรชัย
01963 จ/0622 พญาไท อพาร์ทเม้นท์ บจก.สุขสิทธิ์แมนชั่น นายพิเชษฐ์ รัฐสถาพรชัย
01964 จ/0623 ฐานิตแมนชั่น บจก. ธ พงษ์ภัท นายพิเชษฐ์ รัฐสถาพรชัย
01965 จ/0624 สุปัญญ์แมนชั่น บจก.พี เอส วาย โรยัล นายพิเชษฐ์ รัฐสถาพรชัย
01966 จ/0625 มนฑ์มาสแมนชั่น บจก.สุโชติ์ นายพิเชษฐ์ รัฐสถาพรชัย
01967 จ/0626 ธาราอพาร์ตม้นท์ บจก.ธาราอพาร์ตเม้นท์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01968 จ/0627 เดอะนิช สุขุมวิท49 นิติฯเดอะนิช สุขุมวิท49 บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01969 จ/0628 ป้าย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยรัตนโกสินทร์สมโภช บ้านแยกไม้) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
01970 จ/0629 ป้าย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
01971 จ/0630 ป้าย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปิ่นเกล้า) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
01972 จ/0631 ป้าย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสุขสวัสดิ์) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
01973 จ/0632 ป้าย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาราชดำเนินกลาง) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
01974 จ/0633 ป้าย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานเหลือง) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
01975 จ/0634 ป้าย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
01976 จ/0635 ป้าย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาทองหล่อ) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
01977 จ/0636 ป้าย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจตุจักร) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
01978 จ/0637 ป้าย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดพลู) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
01979 จ/0638 เดอะทรี โชคชัย 4 นิติฯเดอะทรี โชคชัย 4 บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
01980 จ/0639 สำนักงาน ( อาคาร 2) บจก.สี่พระยาการพิมพ์ นายพาสิษฐ์ เลิศเกรียงไกรยิ่ง
01981 จ/0640 จอดรถและพักอาศัย ( อาคาร 3) บจก.สี่พระยาการพิมพ์ นายพาสิษฐ์ เลิศเกรียงไกรยิ่ง
01982 จ/0641 ดรีมเฮ้าส์ อพาร์เม้นท์ บจก.ซี.เค.เค.อินเตอร์เทรด หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
01983 จ/0642 เซ็นเตอร์พอยท์ ศาลาแดง บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
01984 จ/0643 คิวเฮ้าส์ อโศก บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
01985 จ/0644 คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
01986 จ/0645 ราชวิถี ซิตี้ รีสอร์ท นิติฯ ราชวิถี ซิตี้ รีสอร์ท บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
01987 จ/0646 เพิร์ล แมนชั่น นิติบุคคล บจก.เพิร์ล แอนด์ เฮนรี่ บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
01988 จ/0647 เสนากิจอพาร์ทเม้นท์ บจก.เสนากิจ  นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
01989 จ/0648 มหาทุน บจก. มหาทุน พลาซ่า บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
01990 จ/0649 นิติฯนิรันดร์เรซิเด้นซ์ 7 อาคารเอส นิติฯนิรันดร์เรซิเด้นซ์ 7 อาคารเอส นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01991 จ/0650 นิติฯนิรันดร์เรซิเด้นซ์ 7 อาคารจี นิติฯนิรันดร์เรซิเด้นซ์ 7 อาคารจี นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01992 จ/0651 นิติฯนิรันดร์เรซิเด้นซ์ 7 อาคารไอ นิติฯนิรันดร์เรซิเด้นซ์ 7 อาคารไอ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01993 จ/0652 คอนโด อาคารA นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01994 จ/0653 แสนสบายคอมเพล็กซ์ บจก. ยุทธพร ดีเวลลอปเม้นท์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01995 จ/0654 บ้านฟ้าหลวง บจก.บ้านฟ้าหลวง นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01996 จ/0655 นิติฯนิรันดร์เรซิเด้นซ์ 7 อาคารซี นิติฯนิรันดร์เรซิเด้นซ์ 7 อาคารซี นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01997 จ/0656 นิติฯนิรันดร์เรซิเด้นซ์ 7 อาคารบี นิติฯนิรันดร์เรซิเด้นซ์ 7 อาคารบี นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01998 จ/0657 COVENIENT RESORT บจก. วี.เฮ้าส์ 2002 นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01999 จ/0658 โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว บจก.ยุทธพร ดีเวลลอปเม้นท์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
02000 จ/0659 นิติฯนิรันดร์เรซิเด้นซ์ 7 อาคารดี นิติฯนิรันดร์เรซิเด้นซ์ 7 อาคารดี นายกฤษณ์ แดงสว่าง

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th