ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 article
วันที่ 25/02/2013   21:01:01

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
01501 จ/0160 อาคารชุด สามดาวอพาร์ทเมนท์ นางอารยา ลิขิตอนุสรณ์ บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
01502 จ/0161 อาคารชุด บ้านคุณอพาร์มเม้นท์ บจก.แอล.พี.วิง แฟท บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
01503 จ/0162 อาคารชุด บ้านคุณเรสซิเด้นซ์ บจก.แอล.พี.วิง แฟท บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
01504 จ/0163 อาคารชุด J PARK RESIDENCES 2 บจก.เพ็ญภาค แอสโซซิเอท บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
01505 จ/0164 PPD เฮ้าส์ พระราม 9 บจก.พี.พี.ดี.เสรี นายสหวัชร์ เฮงพูลธนา
01506 จ/0165 โรงแรมเฟเดอรัล บจก.โรงแรมเฟเดอรัล นายโสภณ ชำนาญกานต์
01507 จ/0166 บ้านสายฝน อพาร์ทเมนท์ บจก.อินทรีย์สยามคอร์ปอเรชั่น นายโสภณ ชำนาญกานต์
01508 จ/0167 อาคารจูน อพาร์ทเมนท์ บจก.จูน อพาร์ทเมนท์ นางสาวกัลลิตา สุขสถิตย์
01509 จ/0168 สุขประเสริฐ 2 นายทวี สุขประเสริฐ นายทวีวิทย์ สถาพรหม
01510 จ/0169 บ้านเพชรศิริ บจก.เพชรศิริรุ่งเรืองพัฒนา บจก.บิวดิ้ง อินสเปคชั่น ทีม
01511 จ/0170 บจก.เค.ที.ที.เมนเนจเม้นท์ กรดล อพาร์ทเม้นท์ บจก.ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส
01512 จ/0171 แสงกาญจนวนิช ดร.วิเศษ แสงกาญจนวนิช และ นางอุไร แสงกาญจนวนิช นายวิโชติ กันภัย
01513 จ/0172 บ้านบุญญะกาญจน์ อพาร์ทเม้นท์ บจก.บุญญะกาญจน์ นายธีระ ทองเรือง
01514 จ/0173 วรรณา อพาร์ทเม้นท์ หจก.วรรณา อพาร์ทเม้นท์ บจก.เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง
01515 จ/0174 เพชรลดา แมนชั่น บจก. เพียรอนันต์ บจก.เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง
01516 จ/0175 วรรณา อพาร์ทเม้นท์ หจก.วรรณา อพาร์ทเม้นท์ บจก.เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง
01517 จ/0176 ที ดับบลิว เค เพลส A บจก.เอ.เอส.ทวีคูณ หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
01518 จ/0177 ที ดับบลิว เค เพลส B บจก.เอ.เอส.ทวีคูณ หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
01519 จ/0178 เพ็ชร สตรีท อพาร์ทเมนท์ หจก.เพ็ชร สตรีท นายพชร สอาดจิตต์
01520 จ/0179 เพชรพาร์คเรสซิเดนท์ 2 บจก.บ้านพักริมเจ้าพระยา นายศุภชาติ จึงแสงสถิตย์พร
01521 จ/0180 เสรี 47 เรสซิเดนซ์ บจก. บ้านงามเจริญ นายพชร สอาดจิตต์
01522 จ/0181 ลอฟท์ ริเวอร์ เรสซิเดนซ์ 1 นิติฯลอฟท์ ริเวอร์ เรสซิเดนซ์ 1 นายพชร สอาดจิตต์
01523 จ/0182 เพชรพาร์คเรสซิเดนท์ 1 นางสุภาภรณ์ เพ็ชรทองคำ นายพชร สอาดจิตต์
01524 จ/0183 สันติพรแมนชั่น นางสาวนิธินาถ ป้องกันภัย นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01525 จ/0184 บ้านสุวารี บจก.สุวารีทรัพย์สิน นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01526 จ/0185 ส.เจริญ คอร์ต นางนัยนา สุภัทรเสถียรกุล นายกัมปนาท สุทธิสุนทร
01527 จ/0186 แฟชั่นเฮ้าส์ นางพิมลวดี ติยะบุญชัย นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01528 จ/0187 ชลาลัยเพลส อาคาร A บจก.ซี.อาร์.ดีเวลลอปเมนท์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01529 จ/0188 เย็นอากาศการ์เด้น นิติฯ เย็นอากาศการ์เด้นท์ บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
01530 จ/0189 ชลาลัยเพลส อาคาร B บจก.ซี.อาร์.ดีเวลลอปเมนท์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01531 จ/0190 เพิ่มสินอาคารชุด อาคาร 3 นิติฯ เพิ่มสินอาคารชุด นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01532 จ/0191 เพิ่มสินอาคารชุด อาคาร 2 นิติฯ เพิ่มสินอาคารชุด นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01533 จ/0192 ลิฟวิ่งเพลส รามคำแหง อาคาร 2 นิติฯลิฟวิ่งเพลส รามคำแหง อาคาร 2 นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01534 จ/0193 ลิฟวิ่งเพลส รามคำแหง อาคาร 1 นิติฯลิฟวิ่งเพลส รามคำแหง อาคาร 1 นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01535 จ/0194 ลิฟวิ่งเพลส รามคำแหง อาคาร 4 นิติฯลิฟวิ่งเพลส รามคำแหง อาคาร 4 นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01536 จ/0195 ลิฟวิ่งเพลส รามคำแหง อาคาร 3 นิติฯลิฟวิ่งเพลส รามคำแหง อาคาร 3 นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01537 จ/0196 สินชัยแมนชั่น นายวิฑูรย์ กอปรกีรติพงศ์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01538 จ/0197 ทองแก้วอพาร์ทเม้นท์ บจก.อาร์เอส ทองแก้ว พัฒนาการ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01539 จ/0198 ซีอาร์คอร์ท หจก.แฉล้มวารี นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01540 จ/0199 สกุลทิพย์อพาร์ทเม้นท์ บจก.ซี.อาร์.ยูนิพีเคชั่น นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01541 จ/0200 ทับทิมพินิจคอร์ท หจก.ทับทิมพินิจคอร์ท นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01542 จ/0201 THE ATLANTA หจก.แอตแลนต้าเกสท์เฮ้าส์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01543 จ/0202 โอเอซิซแมนชั่น หจก.บุญวารีแมนชั่น นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01544 จ/0203 เจ.อาร์.ปาร์ค. แมนชั่น นางอุษา รอดบุญ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01545 จ/0204 ลาดพร้าว 54 อพาร์ทเม้นท์ นางบุษกร สันติวงศ์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01546 จ/0205 ราม 24 อพาร์ทเม้นท์ บจก.เชาว์อรุณ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01547 จ/0206 เพ็ชรรัตน์แมนชั่น ว่าที่ ร.ต พิศิษฎ์ เพ็ชรรัตน์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01548 จ/0207 เจริญแมนชั่น บจก.เจริญแมนชั่น นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01549 จ/0208 ดี.ที.แมนชั่น หจก.สมวัฒนาแมนชั่น นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01550 จ/0209 โรแมนซ์ แมนชั่น (สุขุมวิท 97 ) นายธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01551 จ/0210 โรแมนซ์ แมนชั่น (สุขุมวิท 97 ) นายธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01552 จ/0211 โรแมนซ์ (สุขุมวิท 103 ) นายธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01553 จ/0212 ศรินทร์ สวีท อพาร์ทเม้นท์ บจก.เคอร์รี่ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01554 จ/0213 พร้อมจิตต์ อพาร์ตเม้นต์ บจก. พร้อมจิตต์ อพาร์ตเม้นต์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01555 จ/0214 อีสท์วูด พาร์ค นิติฯ อีสท์วูด พาร์ค บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01556 จ/0215 เดอะ แบงค็อค ทรัพย์ นิติฯ เดอะ แบงค็อค ทรัพย์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01557 จ/0216 โฮปแลนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ บจก.โฮปแลนด์  บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01558 จ/0217 นิรันดร์ เรสซิเดนซ์ 7 (อาคาร J ) นางสาวทัศนีย์ ปัญญาสกุลวงศ์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01559 จ/0218 ศรีประชุม แมนชั่น นางวราพร พันธุ์มณี นายธนายุทธ สิรินุตานนท์
01560 จ/0219 วาเลนไทน์ 2 บจก.พี.79 บจก.ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส
01561 จ/0220 เอส ซี อพาร์ทเมนท์ บจก.เบร็นโทรนิค นายนพรัตน์ สุวรรณรูป
01562 จ/0221 นิติฯ เคหะชุมชนหลักสี่ อาคาร14 นิติฯเคหะชุมชนหลักสี่ 14 นายนพรัตน์ สุวรรณรูป
01563 จ/0222 วิลล่าอินซาฟ บจก.เดอะ ไทยซิลค์ อินดัสตรีส์ บจก.เซฟบิวดิ้ง
01564 จ/0223 บี เอส เอส แมนชั่น หจก.แกรนด์ บี เอส เอส นายเชิดชนินทร์ หมดมลทิน
01565 จ/0224 อาคารพักอาศัย 4ชั้น 1 หลัง (วรกาญจน์ แมนชั่น) นายพัฒนกาญจน์ คหัฏฐา นายนิกร ฉายมุกดา
01566 จ/0225 ลี แมนชั่น นายกมล บุญชม ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์ หวังเจริญ
01567 จ/0226 แจ่มจันทร์ อพาร์ทเม้นท์ นายกมล บุญชม ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์ หวังเจริญ
01568 จ/0227 ปาร์ค ทองหล่อ บจก.เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
01569 จ/0228 อัยยะเรสซิเดนซ์ แอนด์ สปอร์ตคลับ บจก.เรสซิเดนซ์ สปอร์ต คลับ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
01570 จ/0229 วณิชภาค อพาร์ทเม้นท์ บจก.วณิชภาค บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
01571 จ/0230 อาร์เอ็ม แมนชั่น หจก.อาร์.เอ็ม.แมนชั่น บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
01572 จ/0231 ปานจิตต์ บจก.นพพรรณ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
01573 จ/0232 นารถศิลป์ นายสำเริง นารถศิลป์ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
01574 จ/0233 อัยยะเรสซิเดนซ์ แอนด์ สปอร์ตคลับ บจก.เรสซิเดนซ์ สปอร์ต คลับ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
01575 จ/0234 วานิสสา บจก.ปิยะณรงค์วิทย์ บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
01576 จ/0235 ยศเสเซ็นจูรี่ บจก.ยศเสเซ็นจูรี่  นายสวง กิตติสิริพันธุ์
01577 จ/0236 ศรีวงศ์อพาร์ตเม้นท์ บจก.ฉ.ศรีวงศ์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01578 จ/0237 เมืองไทยคอนโดเทล นิติฯพรหมไพศาล คอนโดมิเนียม นายธนิสร จิตประกอบ
01579 จ/0238 ภูพินญาเพลส บจก.บุญส่งนิมิตร หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
01580 จ/0239 ซี เอส เรสซิเด้นท์ บจก.ริเวอร์ไซค์ คอนโดมิเนียม หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
01581 จ/0240 พี การ์เด้น อพาร์ทเม้นท์ บจก.พี.จี.เอ บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
01582 จ/0241 โออาร์พี คอร์ด นายก่อกิจ โอฬารริกสุภัค บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
01583 จ/0242 พันทวีหาสน์ บจก.พันทวี บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
01584 จ/0243 101 อพาร์ทเม้นท์ (1) บจก.101 อพาร์ทเม้นท์ บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
01585 จ/0244 101 อพาร์ทเม้นท์ (2) บจก.101 อพาร์ทเม้นท์ บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
01586 จ/0245 ณรวี เพลส บจก.ณรวี เพลส บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
01587 จ/0246 พี.ดับบลิว.เอ.แมนชั่น บจก.พี.ดับบลิว.เอ. บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
01588 จ/0247 มายด์มิ้นท์ พ.อ.อ ศิริบูรณ์ สุขวัฒน์ บจก.บี.แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง
01589 จ/0248 บุญทิมา อพาร์ทเมนท์ 2 บจก.บุญทิมา บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
01590 จ/0249 บุญทิมา 4 บจก.บุญทิมา บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
01591 จ/0250 บุญทิมา อพาร์ทเมนท์ 3 บจก.บุญทิมา บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
01592 จ/0251 บุญทิมา อพาร์ทเมนท์ 1 บจก.บุญทิมา บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
01593 จ/0252 หจก.กานต์ คอร์ท หจก.กานต์ คอร์ท นายปริญญา กาญจันดา
01594 จ/0253 สาธิตสิทธิ์แมนชั่น บจก.สาธิตสิทธิ์พร็อพเพอร์ตี้ นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ
01595 จ/0254 หอพักชายวลีรัตน์ อาคาร 2 นายอภิชัย กุลวัฒกี                           นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ
01596 จ/0255 หอพักชายวลีรัตน์ อาคาร 1 นายอภิชัย กุลวัฒกี                           นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ
01597 จ/0256 อาคารชุด วังหินคลาสสิคคอนโดมิเนียม นิติฯวังหินคลาสสิคคอนโดมิเนียม นายนิติรัตน์ รุ่งรัตนพิทักษ์
01598 จ/0257 โนเบิล เฮ้าส์ ร่วมฤดี นิติฯโนเบิล เฮ้าส์ ร่วมฤดี บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
01599 จ/0258 อาคารชุด บ้านถนนสารสิน นิติฯ บ้านถนนสารสิน บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
01600 จ/0259 แฟลตวิจิตรา หจก.เฉลิมกริชก่อสร้าง ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์ หวังเจริญ

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th