ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 article
วันที่ 25/02/2013   21:16:01

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับเดิม ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
00001 2361/50 อาคารบ้านสุโขทัยตึก5และ6 บจก.เชิงทะเล นางสาวธีรารัตน์ ชนะศิลศรีโยธิน
00002 2124/50 นิติฯสินเศรษฐีเรซิเดนซ์ทาวน์ 3 นิติฯสินเศรษฐีเรซิเดนซ์ทาวน์3 บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
00003 2360/50 อาคารบ้านสุโขทัยตึก9 บจก.เชิงทะเล นางสาวธีรารัตน์ ชนะศิลศรีโยธิน
00004 2357/50 อาคารบ้านสุโขทัยตึก7และ8 บจก.เชิงทะเล นางสาวธีรารัตน์ ชนะศิลศรีโยธิน
00005 2359/50 อาคารบ้านสุโขทัยตึก3และ4 บจก.เชิงทะเล นางสาวธีรารัตน์ ชนะศิลศรีโยธิน
00006 2358/50 อาคารบ้านสุโขทัยตึก1และ2 บจก.เชิงทะเล นางสาวธีรารัตน์ ชนะศิลศรีโยธิน
00007 1669/50 บ้านสุโขทัยคอนโดมิเนียม อาคาร10 บจก.เชิงทะเล นายกัณห์ดนัย ภูวสวัสดิ์
00008 1200/50 นิติฯบี.อาร์.คอนโด นิติฯบี.อาร์.คอนโด นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
00009 2038/50 อาคารนำโชคการเคหะ นิติฯนำโชคการเคหะ นายณัทภัค ผิวสว่าง
00010 2039/50 อาคารไทยเอเซียการเคหะ นิติฯไทยเอเซียการเคหะ นายณัทภัค ผิวสว่าง
00011 1638/50 การเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่ อาคาร 16 ชั้น การเคหะแห่งชาติ นายโกศล ศรีรัตน์
00012 691/50 อาคาร พี.เอ็ม. อพาร์ทเม้นต์ บจก.พี.เอ็ม.คอนโดทาวน์ นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
00013 2716/50 อาคารโครงการพัฒนาชุมชนสามยอด สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บจก.สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์
00014 2244/50 โรงพยาบาลศรีสยาม บมจ.ศูนย์การแพทย์ไทย นายวรวุฒิ บริสุทธิ์
00015 2353/50 อาคารศิริดา เพลซ นายพิเชษฐ์ อาริยวัฒน์ นายก้องกาญจน ฉันทปรีดา
00016 1947/50 อาคารรวมทุนไทย บจก.รวมทุนไทย นายชวกร ถวาย
00017 1855/50 โรงแรมประตูน้ำปาร์ค โรงแรมประตูน้ำปาร์ค บจก.แอดวานซ์ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
00018 1097/50 โรงแรมเฟริสท์เฮ้าส์ โรงแรมเฟริสท์เฮ้าส์ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
00019 2527/50 เอแบคคอนโดทาวน์ (B) นิติฯเอแบคคอนโดทาวน์ (B) บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
00020 2040/50 Deluxe Place Hotel บจก.เรืองศิริคอนโดมิเนียม นายกัมปนาท สุทธิสุนทร
00021 2443/50 นิติฯสินเศรษฐีเรซิเดนซ์ ทาวน์ 2 นิติฯสินเศรษฐีเรซิเดนซ์ ทาวน์2 นายพิทักษ์ โชคสมัย
00022 2501/50 ป้ายโครงเหล็กบนดิน (ดิ ไอริส) บจก.ส.ธนามีเดีย หจก.เอพีพี บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
00023 1696/50 สินเศรษฐีเรซิเดนซ์ทาวน์ 1 นิติฯสินเศรษฐีเรซิเดนซ์ทาวน์1 นายณัทภัค ผิวสว่าง
00024 994/50 Arasia luecha Park ลือชาเอ็กช์คลูซีฟ เพลส นิติฯลือชาเอ็กช์คลูซีฟ เพลส บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
00025 2057/50 อาคาร พี. เอส.เรสซิเด้นท์ บจก.อ่อนนุช ก่อสร้าง นายธนิสร จิตประกอบ
00026 688/50 เบสท์เฮ้าส์อพาร์ทเมนท์ หจก.เบสท์เฮ้าส์อพาร์ทเมนท์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
00027 492/50 อาคาร วี.ไอ.พี. อพาร์ทเมนท์ บจก.วี.ไอ.พี.รัชดา พร็อพเพอร์ตี้ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
00028 485/50 บมจ.จรัญประกันภัย บมจ.ประกันภัย นายเจษฎา ชีวรัตน์
00029 2282/50 นิติบุคคลฯสยามคอนโดมิเนียม นิติฯสยามคอนโดมิเนียม บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
00030 752/50 อาคาร แฟมมิลี่ รัชดา บจก.แฟมมิลี่ รัชดา นายอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
00031 1610/50 อาคาร บจก.เมืองไทยประกันชีวิต บจก.เมืองไทยประกันชีวิต บจก.อินคอนส์เนียร์
00032 1294/50 อาคาร ยูเนี่ยน ทาวเวอร์ บจก.เพชรบุรีร่วมทุน บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์
00033 1609/50 อาคาร บจก.เมืองไทยประกันชีวิต บจก.เมืองไทยประกันชีวิต บจก.อินคอนส์เนียร์
00034 1430/50 ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บจก.ตากสิน แฮสเซ็ท (นายสิทธิเดช วัฒนศรี) นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
00035 1174/50 บจก.ใบทอง แมนชั่น บจก.ใบทอง แมนชั่น หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
00036 1867/50 เอ็น ที เฮ้าส์ บจก.เอ็นที เอสเตท อินเตอร์แนตชั่นแนล นายบุญผ่อง ภู่วิจิตรสุทิน
00037 634/50 อาคารโดม  คาบาเร่ย์ คุณจำรัส เนตรอ่อน,คุณฉลวย สระเกิด,คุณเจริญ ทั่งบุญ นายวิชิต สุริยเอก
00038 300/50 โรงแรมลิเบอร์ตี้ การ์เด้นท์ โฮเต็ล นายสุรสีห์ บุณยตุย์ นายวรงศักดิ์ โสภัย
00039 1670/50 โรงแรมราชา พาเลส จำกัด นางศิริภรณ์ โดอิพทรางกูร นายกฤษณ์ แดงสว่าง
00040 279/50 โรงแรมคลาสสิค เพลส นายบรรพต นิธากร นายสมศักดิ์ มนัสทรง
00041 1692/50 อาคารดุลิยา ชาริสน่า นิติฯดุลิยา ชาริสน่า นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
00042 1979/50 โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น บจก.ไอ แอนด์ วี มาร์เก็ตติ้ง นายณัฐนันท์ รัตนไชย
00043 1253/50 โรงแรมรัชดารีสอร์ทแอนด์สปา บจก.รัชดารีสอร์ทและสปา บจก.ยูนิเวสท์ คอนซัลแตนท์
00044 2458/50 โรงแรมตรังกรุงเทพฯ บจก.ตรังโฮเต็ล นายยงยุทธ ศรีเมฆารัตน์
00045 1719/50 บจก.เวกัส บจก.เวกัส บจก.เฟิร์สอินสเปคเตอร์เอ็นจีเนียร์
00046 255/50 โรงแรมรัตนโกสินทร์ ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
00047 1672/50 โรงแรมเวียงเหนือ นางศิริภรณ์ โดอิพทรางกูร นายกฤษณ์ แดงสว่าง
00048 1566/50 มิตรอารีโฮเต็ล บจก.มิตรอารีโฮเต็ล นายเฟื่องเกียรติ ภูมิจิตร
00049 1271/50 โรงแรมเค ที โฮเต็ล บจก.กรุงทองโฮเต็ล นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ
00050 2476/50 โรงแรมสวีทอินน์โฮเต็ล บจก.สวีทอินน์โฮเต็ล บจก.เจ.อาร์.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง
00051 898/50 ยนตรกิจออโตเซ็นเตอร์ บจก.ลีนุตพงษ์ นายรัตนะ เม่นหวา
00052 630/50 อาคารสถานบริการโคลอนเซ่ นายประวัติ ราชไพบูลย์ นายพรชัย ลักขณาพินิจ
00053 1750/50 ยูโทเปียเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ บจก.ยูโทเปียเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ นายสังข์ เจริญเหรียญ
00054 2329/50 สินเศรษฐีคอมเพล็กซ์ นิติฯสินเศรษฐีคอมเพล็กซ์ นายณัฐพงษ์ สุขฝ้าย
00055 722/50 นิติฯเอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม นิติฯเอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม นายสุวิทย์ รุจิธำรง
00056 2617/50 ธนชาต (รัชดาภิเษก) บมจ.ทุนธนชาติ บจก.อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
00057 237/50 อาคารชุดนิติบุคคลบ้านยุพยงค์ นิติฯบ้านยุพยงค์ นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
00058 1202/50 อาคารสมนึก สุขศรีการ นายประโยชน์ สุขศรีการ นายศิวกร พ่วงพูล
00059 2091/50 อาคารโรงงานผลิตเครื่องดื่ม บจก.โอสถสภา บจก.กรุงเทพบิวดิ้งอินสเปคเตอร์
00060 2331/50 โรงพยาบาลรามคำแหง บจก.โรงพยาบาลรามคำแหง บจก.ดีส์ อินสเป็กเตอร์
00061 283/50 อาคารชุดพหลโยธินเพลส นิติฯพหลโยธินเพลส นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
00062 1213/50 คริสติน่า บจก.ผลิตภัณฑ์อากาศ นายอาณัต สิทธิธนบูรณ์
00063 2231/50 อาคารผาสุข อาคารB นิติฯผาสุข บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
00064 800/50 ศรีสวัสดิ์คอนโดมิเนียม นิติฯศรีสวัสดิ์คอนโดมิเนียม บจก.นนกรุ๊ป
00065 1774/50 พรเพชร ค๊อฟฟี่ช๊อป-ส.ไฉฮั้ว อาบอบนวด บจก.พรเพชร เอ็นเตอร์ไพรส์ นายอาณัต สิทธิธนบูรณ์
00066 915/50 บาเซโลนา(โชว์รูม) บจก.ลีนุตพงษ์ นายบรรพรต ตรุษะ
00067 1662/50 อาคารชุดบ้านสวนซื่อตรง 3 (อาคาร1) นิติฯบ้านสวนซื่อตรง 3  นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
00068 1591/50 ตติยาคาร นายฐิติวัฒน์ พรหมน้อย นายกิตติ ไชยวัฒนสกุล
00069 1131/50 อาคารรัมภา แมนชั่น นางรัมภา นาคะสิริ นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ
00070 307/50 N Mark Plaza บจก.น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น ว่าที่ร้อยตรี อำนาจ ปิตุยะ
00071 2474/50 บ้านสวนรัชธานี 4 นิตฯบ้านสวนรัชธานี 4 นายชาญวุฒิ มะโนพิมพ์
00072 1541/50 อาคารสำนักงานจุฑามาศ บจก.จุฑามาศแอสเซท  นายเจษฎา บูรณาภา
00073 2626/50 บจก.ขามเทศทอง บจก.ขามเทศทอง บจก.คิว เอส อี เอ็นจิเนียริ่ง
00074 1661/50 อาคารชุดบ้านสวนซื่อตรง 1 (อาคาร8) นิติฯบ้านสวนซื่อตรง 1 นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
00075 2216/50 อาคารชุดแกรนด์พาเลซ อาคารB บจก.นครชัยแลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
00076 2213/50 นิติฯบางกะปิคอนโดทาวน์ (อาคารA) นิติฯบางกะปิคอนโดทาวน์ (อาคารA) หจก.คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสพลัส
00077 1861/50 อาคารเทพพนม(อาคารสำนักงานและจอดรถ) บจก.เทพพนม บจก.เอ็นทรัสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
00078 1862/50 อาคารเทพพนม(อาคารสำนักงาน) บจก.เทพพนม บจก.เอ็นทรัสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
00079 2480/50 สันติสุขการ์เด้นท์ อาคารB นิติฯสันติสุขการ์เด้นท์  นายธีระพงษ์ ควรคำนวน
00080 2473/50 บ้านสวนรัชธานี 3 นิติฯบ้านสวนรัชธานี 3 นายชาญวุฒิ มะโนพิมพ์
00081 2479/50 สันติสุขการ์เด้นท์ อาคารA นิติฯสันติสุขการ์เด้นท์  นายธีระพงษ์ ควรคำนวน
00082 2191/50 อาคารชุดแกรนด์พาเลซ อาคารA บจก.แกรนด์พาเลซ ดีเวลลอปเมนท์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
00083 1878/50 จิราเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ บจก.จิราเฮ้าส์ นายสงกรานต์ เม่นทอง
00084 1590/50 อาคารฝักข้าวโพด นายฐิติวัฒน์ พรหมน้อย นายกิตติ ไชยวัฒนสกุล
00085 1770/50 อาคารมีชัย แมนชั่น บจก.ศิริธนชัย นายธนิสร จิตประกอบ
00086 2247/50 ฮั่วกี่ นายพิชัย นิธิวาสิน บจก.วี.ดับบลิว กรุ๊ป
00087 1497/50 ธนาคารนครหลวงไทย (สาขาสวนมะลิ) ธนาคารนครหลวงไทย  บจก.ยูนิเวสท์ คอนซัลแตนท์
00088 2246/50 อาคารยูไนเต็ด ทาวเวอร์ บจก.ยูไนเต็ด ทาวเวอร์ กรุ๊ป นายบุญผ่อง ภู่วิจิตรสุทิน
00089 2526/50 เอแบคคอนโดทาวน์ (A) นิติฯเอแบคคอนโดทาวน์ อาคารA บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
00090 1299/50 อาคารวิชชุวรรณ อพาร์ทเมนท์ บจก.วิชชุวรรณ (นายชัยพร สถิตมั่นในธรรม) นายทรงเกียรติ หาญสันติ
00091 1495/50 ตำหนักทอง บจก.ตำหนักทอง แมนชั่น บจก.คอนฟิเด้น บิลดิ้ง คอนซัลแตนท์
00092 1728/50 กิริน แมนชั่น นายเกษม สูงสว่าง นายอนันต์ พึ่งผล
00093 789/50 บจก.ไทยรวมทุนคลังสินค้า บจก.ไทยรวมทุนคลังสินค้า บจก.นนกรุ๊ป
00094 1685/50 นิติฯบ้านสวนซื่อตรง2,4(อาคาร3,4,5,6,7) นิติฯบ้านสวนซื่อตรง 2 และ 4 บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
00095 1477/50 จิมสเพลส บจก.จิมสกรุ๊ป นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
00096 1524/50 นิติฯซิตี้ วิลล่า 4 บมจ.ไรมอนด์ แลนด์ บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
00097 1523/50 นิติฯซิตี้ วิลล่า 1 บมจ.ไรมอนด์ แลนด์ บจก.แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
00098 2849/50 แฮมป์ตัน เพลส นิติฯแฮมป์ตัน เพลส บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
00099 768/50 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (สาขารัชดาภิเษก) บจก.โรบินสันรัชดา บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
00100 908/50 บาเซโลนาศูนย์บริการ บจก.ลีนุตพงษ์ นายบรรพรต ตรุษะ

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th