ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน

 

สมาชิกนิติบุคคล
BSA-00220
บริษัท ติยะมาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
BSA-00797
บริษัท ทัชพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
BSA-00902
บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
BSA-00917
บริษัท พีวายเอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จำกัด
BSA-00918
บริษัท เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด
BSA-00920
บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
BSA-00921
บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00922
บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด
BSA-00928
บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00931
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด
BSA-00946
บริษัท บิลดิ้ง ออดิท จำกัด
BSA-00958
บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00959
บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์
บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด
BSA-00968
บริษัท เอส แอนด์ เค คอนซัลเท้นท์ (2007) จำกัด
BSA-00970
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00972
บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00976
บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00979
บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00981
บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด
BSA-00982
บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
BSA-00987
บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด
BSA-00990
บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
BSA-01001
บริษัท ศุภริช จำกัด
BSA-01014
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00925
หจก รับตรวจสอบอาคาร 45
BSA-01078
บริษัท ซี.บี.เอส.บิลดิ้งอินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-01113
บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

 รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑


เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่านเจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน
วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑
วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่องสำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง
วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานครแผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร
วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑article
วันที่ 14/06/2013   22:06:14
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่)สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่)
วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑
วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคารเตรียมระบบรหัสอาคาร
วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑
วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑article
วันที่ 15/03/2013   15:25:33
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑article
วันที่ 15/03/2013   22:47:33
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1”สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1”
วันที่ 29/01/2013   19:59:55

อ่านคำตอบได้แล้ว

บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑"บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑"article
วันที่ 04/03/2013   06:11:17
รับสมัครธุรการโครงการ (ว่างเหลือ 2 อัตรา)รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว)
วันที่ 13/02/2013   21:44:30

สมาคมฯ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งธุรการโครงการ (พนักงานประจำ) จำนวน 12 อัตรา (เต็มแล้ว) 13 กพ 2556

รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย)รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย)
วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115
วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114
วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113
วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112
วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111
วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110
วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109
วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108
วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107
วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106
วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105
วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104
วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103
วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102
วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101
วันที่ 01/06/2013   14:28:12
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

 


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :  0-2184-4612
โทรสาร :  0-2184-4613
Email : bsa.janjira@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bsa.or.th